Ribbingsnäs Ladugård är belägen ca 25 min öster om Jönköping och 10 min väster om Nässjö. Nedan följer en vägbeskrivning från Jönköping respektive Nässjö.

 

Från Jönköping:

Riksväg 31 mot Nässjö. Efter ca 15 min sväng av mot Forserum. Följ skyltar till Forserums centrum. Vid torget, ta höger mot Nässjö & Sund. Efter ca 3 km (efter Lättarps Gård, en stor vit byggnad på er vänstra sida) ta vänster mot Källeryd 3km. Vid T-korsningen i Källeryd ta vänster mot Sund. Ca 1.5 km senare kommer ni till Ribbingsnäs By, ta första vänster, in på en asfalterad, privat väg. Parkering kommer att ske på åkermarken kring Ribbingsnäs Ladugård och Ribbingsnäs Säteri. Följ skyltar och personal på plats.

 

Från Nässjö:

Åk gamla Jönköpingsvägen i riktning mot Äng och Jönköping (Nässjö gamla kyrka). Ta höger vid korsningen i Äng, mot Sund. ca 4.5 km senare passerar ni Källeryd, kör fortsatt rakt fram. Ca 1.5 km senare kommer ni till Ribbingsnäs. Ta första vänster, in på en asfalterad privat väg. Parkering kommer att ske på åkermarken kring Ribbingsnäs Ladugård och Ribbingsnäs Säteri. Följ skyltar och personal på plats.

 

Parkering:

Parkering sköts av Barkeryds Scoutkår. Parkeringsavgiften är frivillig, men vi rekommenderar 20 kr per bil. Alla insamlade parkeringspengar tillfaller föreningens verksamhet. (Tänk på att ta med kontanter.)